Zašta se preporučuje i šta leči Ribarska Banja

ZBOG ČEGA JE DOBRA I ŠTA DOBIJATE DOLASKOM U RIBASRKOJ BANJI

Ribarska Banja obzirom da je smeštena na obroncima Velikog Jastrebca, na nadmorskoj visini od 540 m okružena gustim šumama i zbog svežeg vazduha jedno vreme je korišćena i za terapiju obolelih od plućnih bolesti.
Ribarska Banja danas važi kao centar od velikog poverenja za rehabilitaciju pacijenata sa koštanim oboljenjima, problemima i povredama. Pored svoje primarne medicinske svrhe, Ribarska Banja Vam pruža velike mogućnosti za porodični odmor, opuštanje, sport i rekreaciju.
U Ribarskoj Banji imte na rasplaganju 6 mineralnih izvora lekovite vode od 38 do 42°C, pa se ubrajaju u homeoterme i hipoterme. Lekovita voda Ribarske Banje, predstavlja predmet interesovanja kroz istoriju još od 19. veka, kada je i dokazana njena lekovitost. Potencijal Ribarske Banje je primetio i Kralj Petar I Karođerđević koji je i svečano otvorio Ribarsku Banju 1904. godine. U čast Kralju, u Ribasrkoj Banji je podignut bronzani spomenik u prirodnoj veličini.

LEČENJE U RIBASRKOJ BANJI

U Ribarskoj Banji se leči:

– stanja posle koštanih preloma i operacija na kostima
– svi oblici reumatizma (zapaljivi, degenerativni i vanzglobni)
– kontrakture zglobova
– deformacije kičmenog stuba
– posttraumatska i postoperativna pareza i pareze nerava
– hemiplegije
– hemipareze

Lečenje u Ribarskoj Banji se sprovdi u Specijanoj bolnici

Lečenje se odvija u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Ribarska Banja, koji je opremljen savremenom medicinskom opremom. Pored kineziterapije, lečenje obuhvata elektro i radnu terapiju i kupanje u zatvorenom bazenu sa termomineralnom vodom.